Sedan
vi flyttade hit har min pappa mer eller mindre påbörjad en fågelholksfabrik – i
skrivande stund har han gjort hela 14 holkar (tack pappa!)!

Fågelholkarna
är byggda av gamla brädor och de blev snabbt populära bland flera olika arter. Ett
pilfinkspar har exempelvis bott i en hela vintern. Denna holk hänger ut med
barnens rum och vi ser fram emot att den förhoppningsvis snart är full av
ungar.

5 av
holkarna pryder dessutom nu ladans gavel:

Utöver
holkarna byggde jag en insektsholk i vintras. Denna byggdes också av gamla
brädor och rör i olika storlekar av parkslide (Fallopia
japonica
), och fler ska de bli med tiden!

Jag
vet att det kan verka som en paradox att bygga bo för att gynna båda fåglar och
insekter (då fåglarna kanske äter upp insekterna), men på Genevad Nygård gör vi
det för dels att främja den biologiska mångfalden, dels därför att bra miljöer
för djuren som hjälper både oss och våra ekologiska odlingar.

För
utöver att ett rikt fågelliv bevittnar om en bra miljö på gården ser vi
dessutom fåglarna som en del av den naturliga bekämpningen av skadedjur (ett
blåmespar med ungar äter 30 kg. (!!!) insekter på en säsong). Och samtidigt ger
de pollinerande insekter på gården en större skörd av både grönsaker, bär och
frukt.

Så vi välkomnar både fåglar och insekter!