Eftersom
det inte finns någon jordkällare här på Genevad Nygård har jag varit tvungen
att tänka ut en annan lösning för vinterförvaring av de egenodlade
rotfrukterna.

Jag
övervägde att köpa en gjuten jordkällare och därmed få en ”riktig”, men
bestämde att istället försöka använda mig av det som finns på gården redan. Och
efter att ha tömt och rensat en gödselränna i gamla grisstallet för gammal
gödsel (se inlägget: Ny och gammal gödsel) insåg jag rännans potential som
förvaringsutrymme.

Gödselrännorna
är murade och 85 cm djupa (varav minst 50 er under marknivå) varför jag hoppas
de är frostfria på vintern.

Först
skulle rännans armerade betong (tunga!) galler avlägsnas. För att hålla på
plusgraderna i rännan snickrade jag sedan ihop ett isolerat tak till den (som
då blev en del av golvet i stallet) bestående av träbrädor med 8 cm halm
emellan:

I
rännan gör jag 4 isolerade luckor så att jag kan hoppa ned i rännan och få upp
rotfrukterna:

Första
del är nu klar och de första rotfrukterna förvaras nu där i trälådor som också
fanns på gården, när vi köpte den. Jag har koll temperaturen i de olika delarna
av rännan med en ute-/ innetermometer som visar värmegraden i både rännan och
stallet:

I
rännorna förvarar jag inte bara grönsaker vi och djuren ska äta under vintern
och våren, jag förvarar dessutom de gröna (och därmed oätliga) potatisar jag
kommer använda som utsäde nästa år (se inlägget: Att skörda eget utsäde).

Men de
olika grönsakerna (potatis, jordärtskockor, haverrot, morötter, palsternacka,
persiljerot och rödbetor) har olika krav på sin långtidsförvaring:

Potatisen
är frostkänslig varför den ska skördas innan de hårda frostnätterna kickar in. Potatisen
trivs bra vid en temperatur på runt 4 grader i en luftigt och lagom fuktigt
miljö, och för att minska risken för mögelangrepp har torkats luftigt i minst 1
vecka innan den kom ner i trälådorna i rännan. Det fick plats med 2 trälådor på
varandra i rännorna:

Jordärtskockorna
och haverrötterna är frosthärdiga och kan därför skördas ända fram till tjälen
går i jorden. Resten kan skördas på våren, innan de börjar gro.
Jordärtskockorna är mer känsliga för uttorkning än potatisen, varför jag i år
testar att förvara dem i rännan i plastkrukor/-hinkar med jord.

De
övriga rotfrukterna (morötter, palsternacka, persiljerot och rödbetor) tål alla
frost, fast av dem är rödbetorna mest känsliga varför de ska skördas först.
Dessa rotfrukter trivs bäst vid förvaring i hög luftfuktighet och en låg
temperatur på runt 0-1 grader. Jag testar två olika förvaringsmetoder för att
se vilken som bäst bevarar spänstigheten i dem dock utan att de möglar: Vissa
packas i plastpåsar medan andra packas i sand i hinkar.


istället för jordkällare vinterförvarar vi alltså nu rotfrukterna i de förre
detta gödselrännorna. Det ska bli spännande att se om rännorna håller
temperaturen på plus hela vintern och en lagom luftfuktighet samt hur länge vi
kan leva på de underbara egna, ekologiskt odlade grönsakerna!