Ett
nytt vapen har tagits i bruk i försöket på att övermanna ogräset – min nyligen
anskaffade lie:

Under
min trädgårdsmästarutbildning på Gunnebo Slott i Mölndal lärde vi oss att slå
med lie av den väldigt skickliga Lie Mats (se www.liemats.se). Under lieslåtterkursen
upptäckte jag att ett österrikiskt orv passade mig bäst, då man med detta slår
med båda armarna raka. På så sätt undvikar jag att få nackspärr av att slå med
lie.

Bladet
är ett så kallat knackeblad – vilket betyder att man med jämna mellanrum själv
knackar bladet vasst igen med en hammare mot ett städ (allting är köpt av Lie
Mats):

Med
lien arbetade jag mig snabbt igenom en stor del av ogräshavet och hoppas nu att
ha tagit kål på åtminstone en del av det! Vänster sidan av bilden nedan är där jag inte har slagit än medan höger är slått:

En lie
kan med andra ord verkligen rekommenderas till den lilla lantbrukaren och jag
skickade många positiva tankar till anordnarna av min utbildning på Gunnebo
Slott för att de såg till att jag lärde mig att slå med lie!!!